نام کتاب هفتم هری پاتر منتشر شد:  Harry Potter and the Deathly Hallows تبریک میگم آقا ایول وای کی میشه کتابش بیاد
/ 0 نظر / 2 بازدید
عشق به شكل پرواز پرنده استعشق خواب يه آهوي رمنده استمن زائري تشنه زير بارانعشق چشمه آبي اما كشنده استمن ميميرم از اين آب مسموماما اون كه مرده از عشق تا قيامت هر لحظه زنده استمن ميميرم از اين آب مسموممرگ عاشق عين بودن اوج پرواز يه پرنده استتو كه معناي عشقي به من معنا بده اي ياردروغ اين صدا را به گور قصه ها بسپارصدا كن اسممو از عمق شب از نقب ديواربراي زنده بودن دليل آخرينم باشمن آن من
/ 0 نظر / 3 بازدید
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
5 پست
بهمن 85
10 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
7 پست
آبان 85
8 پست
مهر 85
44 پست
شهریور 85
29 پست
مرداد 85
11 پست
تیر 85
24 پست
خرداد 85
4 پست
وبلاگ
170 پست
پرشین_بلاگ
170 پست