دير است برای زندگی

من سخت هستم ...

                         من سست هستم ...

                                                و زمان را از دست داده ام

غوطه ور در دريا

                         بدون خوابيدن

                                                   و خوابيدن هنگام راه رفتن

هر جا كه رفته ام

                           فقدان خويش را يافته ام

                                                                   راهي نيست...

                                                                        جز نابودي

و من ...

                 پنهان

                                 در دورترين نقطه ي ژرف

                                                                       فرو مي روم

آنجا كه صاعقه لحظه اي فرو نمي نشيند

                                    و هر قلب و انديشه اي را مي شكافد

آنجا كه زندگي من

                              با كمترين جنبش

                                                     مي خشكد !

 

 

 

سلام واي كلي حرف دارم واسه گفتن اما خب بعضي هاشو مي گم . خوبين ؟ چطورين ؟ خوش مي گذره ؟ به ما كه خوش نمي گذره . هومك تازه از نهاوند اومدم رفته بوديم خير سرمون مسافرت بابام گفت ديگه اين مسافرت امسالتونه از ده ده خبري نيست . بنزين ندارم . چه كنم ؟ آره ديگه اولش خير سرمون قراربود اول خرداد سهميه بندي بشه يكم واسه مسافرتامون نگه داريم . گفتن نه مملكت اراذل اوباش زياد داره واستين اونا بگيريم . (اينها فقط جهت مردم بوده ها فك رنكنين مي خواستن شر خر واسه سهميه بندي بنزين كم شه ها ) حالا كه مثلا مملكت پاك سازي شد و هيچكي جرات سر تكون دادن نداره بنزين سهميه بندي شد . به همين سادگي . ديروز يه آدم كله گنده بهم گفت موردي نداره ما مسافرتمون رو هم ميريم . آخه خوشكل من آره واسه كسي كه دو تا ماشين داره و مي تونه با دو تا كارت سوخت بره مسافرت كه مشكلي نداره ولي اونها كه با ماشينشون خرج زندگي رو ميدن چي كار كنن. چند روز پيش باك سه تا ماشين رو حوالي خونمون زدن . مردم بنزين دزد نبودن كه به لطف دولت شدن . والله . نمي گم سهميه بندي بده نه ولي نه اينجوري آخرشم هيچي كه به ما نمي رسه خير سرمون كشور نفت خيزيم . بي خيال دارم ميرم دور ور فيلترينگ بسه ديگه . ديگه چي كار مي كنين ؟ فوتبال رو ديدين ماشالله اين عنايتي چه استعدادي بود قلعه نويي كفشش كرد ما خبر نداشتيم و تا آخر بيرونم نكشيدش كه . همون اولش من گفتم بايد عنايتي و خطيبي بيان بيرون كاظميان و معدنچي برن تو . بيچاره هاشميان . مربي هم مربي هاي قديميش . بيخيال فوتبال اصلا حوصله ندارم هركي بياد جلو باهاش دعوا مي كنم ها . راستي گفته بودين چرا قالب عوض كردم ؟ وا خب خسته شدم بسته كمر راست كردم واستادم رو به آسمون منتظر حالا مي خوام يكم بچسبم گوشه اتاق واسه خودم خوش باشم . بي خيال چرت و پرت هاي منو جدي نگيرين . البته بايد تا حالا عادت كرده باشين .

فعلا ديگه حرفي نداريم . باي

/ 0 نظر / 33 بازدید