به چه جرم برايم حكم صبر بريدند ؟

pusteblume00.jpg

اگه دارم ميرم بدون دست خودم نيست
از چشم كه بيفتم ،
از دل ديگه سخت نيست
ميرم چون ديدن و نداشتنت سخته
ميرم چون ديگه عشقم رفته
از قلبت ميرم همين راهشه
اين حقم نبود ، ولي باشه
تو بازيه سرنوشت منو نبر از ياد
منو به ياد بسپار ، نده منو بر باد
حالا كجام ؟ دستات توي دست كين ؟
يه روز ميرسه، ازت پس ميگيرم
دلي كه پيشت بودو زير پا گذاشتيش
اين حرفاي كسيه كه يه روز دوستش داشتيش

سلام بچه ها خيلي دلم گرفته مي خواستم بيام براتون يه پست بلند بالا بزنم از بدبختي هايي كه تو مدرسه سرمون ميارن ولي اتفاقي كه ديروز برام افتاد خيلي اذيتم كرد الان براتون مي گم

ما يه هميايه داريم كه چهار هفته پيش عروسي كرد دختره خيلي نازه 17 سالش بيشتر نيست بعد ديروز بهم خبر دادن كه باردار شده نمي دونم خوشحال شدم ديگه آخه شوهرش خيلي بچه دوست داشت ولي شب كه از بيرون اومدم ديدم دم خونشون سياه زدن خيلي دلم گرفت بخدا شوهرش تصادف كرده بود و مرده بود يه پاش قطع شده بوده و همه بدنش آش و لاش بوده درختر بيچاره الان خيلي داره سختي مي كشه مامانم مي گه تو تشيع جنازه نزاشتن شوهرش رو ببينه آخه باردار بوده به زور فقط به كفنش دست زده همش مي گفته خدايا حداقل مي زاشتي بچش رو ببينه خيلي ذوق كرد وقتي شنيد باردارم اما حالا كو ؟؟

بچه ها خيلي دلم گرفته براش دعا كنيد كه خدا بهش صبر بده من كه هنوز گيجم نمي دونم خدا جون حكمت كار تو چيه ؟

بچه ها حتما براش فاتحه بخونين

حتما دليلي داشتي مگه نه ؟

بچه ها من عجله دارم بايد برم فقط خواستم با يكي درد و دل كرده باشم فعلا باي

حتما براش فاتحه بخونين بچه ها

/ 0 نظر / 16 بازدید