سال نو مبارک

از زماني كه تخت جمشيد چون نگيني ارزشمند بر انگشتر هستي پهنه افكند ، 

تا زماني كه پيام الهي «لا الله الا الله» 

در ميان سه رنگ مقدس پرچم ايران جاي گرفت ...

از زماني كه فردوسي ها  شاهنامه ها  را سرودند و رستم ها  و سهراب ها  را در تاريخ جاودانه ساختند  ، تا زماني كه دانشمندان پارسي  در صدد كشف رازهاي نهفته جهان بر آمدند ...

 

از كورش تا خميني ...

از كيمياگري  تا ضايعات نخاعي ...

از زماني كه با تمدني آشنا شدم كه حتي در سخت ترين لحظات هم 

فرهنگ و خرد

/ 0 نظر / 9 بازدید