گروني

اينجا من هستم؛

سکوتي محض

سکوتي شکسته

و درهم

بخاطر هر روزنديدن تو

اينجا من هستم

تهي از زندگي

و روزمره‌گي

خالي‌تر از هميشه

با کلافي درهم و پيچ در پيچ

معني سکوتم را با چشمانم

برايت بارها فرستاده‌ام

اينجا من هستم

با آوازي که هرگز نشنيدي

من هستم و سازي مبهم
اينجا من مانده‌ام تنها

در پس اندوهِ صداي کهنه سازم

من هستم و گلي پرپر شده از عشقي کور
من هستم و يکرنگي شکسته‌ام

اينجا در شهري دور

من مانده‌ام به انتظار هر لحظه که ميايي
در شهري خاک گرفته و غروبي تنگ

که سينه‌ام را هر آن مي‌درد

اينجا من مانده‌ام

و سرمايي که استخوانم را داغان کرده است

من هستم و سيمايي شکسته‌تر از هميشه

اينجا من هستم و خيال هميشگي چشمان رنگي تو

حتي كلمات هم دگر

از نوشتن دردهايم عاجزند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلام بچه ها اَاَاَ اَ   شنيدين ؟

تثبيت قيمت ها نزديك عيد ...

ژآره جون عمه بزرگه خاله كوچيكه ي مادربزرگتون

روزنامه 100 برابر گران شده .

پرتغال هم كه ماشالله همه چي كيشيده بالا .

كجا و چي تثبيت شده خدا مي دونه .

جايي آشنا سراغ ندارين بريم وام بگيريم ؟

عيديه بگذره بلكه .

باي باي فعلا ً

اگه بابام واسه تامين ميوه ي شب عيد منو نفروخت مي بينمتون...

/ 0 نظر / 9 بازدید